Vilkår

Bestillingsvilkår

 

Bestillings- og avbestillingsregler for booking av overnatting, aktiviteter og leie

 

1. Med mindre annen skriftlig avtale foreligger, vil dette være gjeldende avtale mellom Svalbard Wildlife Eiendom A) (heretter omtalt som arrangøren) og kunden (heretter omtalt som bestiller)

 

2. Bestilling

 

Når arrangør har sendt ordrebekreftelse til bestilleren anses denne for akseptert med mindre bestiller umiddelbart gir skriftlig beskjed til arrangør om mangler eller feil ved bestillingen.


3. Betalingsvilkår individuelle (inntil 10 personer)

 

Ved bestilling online betaler kunden100% av beløpet online, Ved booking via e-post til info@gjestehuset102. må 100% av beløpet betales på forhånd så straks ordrebekreftelse er sendt. Booking-gebyr blir lagt til for hver direkte booking.

  .


4. Avbestillingsvilkår individuelle (inntil 10 personer)


Ved avbestilling inntil 31 dager før ankomst gis full refusjon.

Ved avbestilling 30-14 dager før ankomst gis det 50% i refusjon.

Ved avbestilling 13-8 dager før ankomst gis det 25% i refusjon.

Ved avbestilling 7-0 dager før ankomst gis ingen refusjon.


Kun skriftlig avbestilling er gjeldende. Alle bankoverføringer, andre finansielle transaksjonsgebyrer, booking- og avbestillingsgebyrer blir trukket fra refusjonen.  .


Det vil ikke bli gitt refusjon ved fly-kanselleringer, gjenglemt pass, førerkort eller sykdom. Vi anbefaler våre kunder å ha reiseforsikring.


5. Ved bestilling sendes det ut en faktura på et finansielt forskudd på 25% av totalbeløpet med 10 dager forfall (blir ikke det finansielle forskuddet betalt vil bookingen bli kansellert). De resterende 75% må betales minst 70 dager før ankomst. Til hver internasjonale faktura kommer et tilleggsgebyr på 175 NOK. Til hver faktura til Norge kommer et tilleggsgebyr på 75 NOK. Kontakt info@gjestehuset102.no for mer informasjon.


6. Avbestillingsvilkår gruppe (10 personer eller mer)


Ved avbestilling inntil 120 dager før dato gis full refusjon.

Ved avbestilling mellom 119-90 dager før dato gis det 50% i refusjon.

Ved avbestilling 89-61 dager før ankomst gis det 25% i refusjon.

Ved avbestilling 60-0 dager før ankomst gis det ingen refusjon.


Kun skriftlig avbestilling er gjeldende.


Det vil ikke bli gitt refusjon ved fly-kanselleringer, gjenglemt pass, førerkort eller sykdom. Vi anbefaler våre kunder å ha reiseforsikring.

 

7. Reklamasjon


Dersom bestiller påberoper seg mangler ved leveransen må dette tas opp med arrangøren ved første anledning. Dersom mangelen ikke lar seg rette og bestiller ønsker å reklamere, må dette skje snarest mulig etter bestiller sin hjemkomst. . Reklamasjonen må skje skriftlig og senest 1 måned etter dato for booket aktivitet/overnatting/leie.


8. Trykkfeil og prisendringer


Svalbard Wildlife Eiendom AS (Gjestehuset102) tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel.


Kontaktinformasjon: Svalbard Wildlife Eiendom, organisasjonsnummer 967 239 348, Postkasse 163, 9171 Longyearbyen, info<a>gjestehuset102.no

 

 

Bilde med gruvebus sittende på kullvogn på vei til gruva.

Svalbard Wildlife Eiendom AS

C/O Gjestehuset 102

Postboks 163

9171 LONGYEARBYEN

Copyright © Gjestehuset 102. All Rights Reserved.